Omschakeling naar biologische landbouw

Ekopart adviseert en begeleid omschakeling naar de biologische (melk)veehouderij en andere natuur-inclusieve vormen bij het beheer van natuur.Ekopart adviseert jaarrond veehouders bij de omschakeling naar een biologische bedrijfsvoering. Omschakelen naar een biologische bedrijfsvoering gaat hand in hand met het extensiveren van de bedrijfsvoering. Extensivering is de belangrijkste maatregel om biodiversiteit op het bedrijf te versterken. Maar het is bedrijfstechnisch vaak niewt eenvoudig. Ik adviseer op verzoek van ondernemers  met een Bio-Barometer wat de kansen en aandachtspunten zijn voor de omschakeling  van het bedrijf. Desgewenst wordt er een economische verkenning opgesteld om de financiële perspectieven van omschakeling in beeld ter brengen. Ook begeleidt ik de bedrijven in hun omschakeltraject. Dat gebeurd zowel individueel en in groepsverband (cusus-studiegroep).

Daarnaast wordt veel advies gegeven bij de ontwikkeling van landbouwbedrijven naar natuurbedrijven, waarbij het natuurbeheer, wordt verzorgt op basis van agrarisch ondernemerschap. Dit zijn meestal samenwerkingsprojecten met natuurorganisaties en agrarische bedrijven. Dit met het doel om verantwoord beheer te combineren met een betaalbare perspectief.

Daarmee help ik veel bedrijven om een verantwoorde keuze voor de toekomst te maken. Voor henzelf en het bedrijf, maar zeker ook voor de omgeving. Het is super mooi werk. Groeten van Kees Water. Meer weten zie www.ekopart.nl


Over deze activiteit

Categorie Land- en tuinbouw
Organisatie Ekopart, Kees Water Advies
Locatie Westerkerkweg 81, Venhuizen
Tijd nvt
Website http://

Stuur door

Breng anderen op de hoogte van deze activiteit! Je kunt hier tot 3 e-mailadressen invullen.

Jouw gegevens

Je e-mailadres
Je naam

Je vrienden, familie of kennissen

E-mailadres
E-mailadres
E-mailadres

reacties


Deze activiteit wordt beheerd door Kees Water