Weekend van de Duurzaamheid

In het weekend van 6-8 oktober staat Zoetermeer in het teken van Duurzaamheid in de breedste zin van het woord. Allerlei burgerinitiatieven in Zoetermeer laten zien wat ze doen en wat ze willen bereiken.Lokaal Duurzaam Zoetermeer

Dit jaar zal in Zoetermeer opnieuw aandacht besteed worden aan de Dag van de Duurzaamheid. De Dag van de Duurzaamheid vindt plaats op 10 oktober 2017 en is een initiatief van Urgenda. Door heel Nederland vinden, voor de negende keer, activiteiten in dat kader plaats, georganiseerd door particulieren, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden. In Zoetermeer zullen de activiteiten worden geconcentreerd in het weekend van 6-8 oktober 2017.

Vorig jaar heeft duurzaamheid een uitwerking gekregen in de vorm van de Duurzame Fietsroute. De Duurzame Fietsroute bracht je langs verschillende adressen in Zoetermeer waar duurzame initiatieven in de praktijk werden toegepast. Woningen konden worden bezocht waar diverse energiebesparende maatregelen zijn getroffen en de bewoners vertelden over hun motivatie en ervaringen in de praktijk. Ook konden er verschillende bedrijven worden bezocht waar informatie werd gegeven over hun duurzame producten. De Duurzame Fietsroute Zoetermeer werd georganiseerd door de Duurzame Energiecoöperatie Zoetermeer U.A. (DEZo) en de Gemeente Zoetermeer.

Dit jaar wordt ernaar gestreefd de Dag van de Duurzaamheid in Zoetermeer een bredere invulling te geven met als thema ‘ Lokaal Duurzaam’.

De onderwerpen die in het bijzonder aan bod zullen komen zijn (vooralsnog) Energie, Water, Afval, Voedsel en Armoede.  Op verschillende locaties in Zoetermeer zullen burgerinitiatieven, maatschappelijke organisaties, overheden en ondernemers laten zien waar ze op deze vijf thema’s mee bezig zijn. De invulling van het weekend moet nog nader worden uitgewerkt. Maar wederom zullen er bezichtigingen zijn van en excursies naar duurzame initiatieven, en worden er presentaties gegeven van uitingen van duurzaam omgaan met goederen en materialen. Daarmee willen we laten zien wat er binnen Zoetermeer reeds gebeurt. Daarnaast willen we ook in beeld brengen wat er nog beter kan. Daartoe organiseren we discussiebijeenkomsten met burgers, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en met politieke partijen. Het resultaat van deze bijeenkomsten zal worden vastgelegd in een soort manifest dat wordt aangeboden aan de gemeenteraad met het oog op de komende bestuursperiode 2018-2022. In dit manifest wordt het (nieuwe) gemeentebestuur opgeroepen om een aantal concrete stappen te zetten voor een duurzaam en leefbaar Zoetermeer.

Over deze activiteit

Categorie Divers
Locatie Marotplan 80, Zoetermeer
Tijd verschillende activiteiten over het weekend
Organisatie kernteam DvdDZ
Website http://dagvandeduurzaamheidzoetermeer.nl/

Stuur door

Breng anderen op de hoogte van deze activiteit! Je kunt hier tot 3 e-mailadressen invullen.

Jouw gegevens

Je e-mailadres
Je naam

Je vrienden, familie of kennissen

E-mailadres
E-mailadres
E-mailadres

reacties


Deze activiteit wordt beheerd door Rens Schipper