Ambassadeurs

Hier vind je een overzicht van de ambassadeurs van de Dag van de Duurzaamheid.

Meiny Prins - CEO Priva

"Duurzaamheid is geen label dat je even op een product kunt plakken, het moet het bestaansrecht van je organisatie vormen!"

Peter Bakker - Directeur TNT

"Als het 5 voor 12 was toen Al Gore zijn film lanceerde, hoe laat is het nu dan? De urgentie is helder; laten we actie ondernemen."

Helga van Leur

"Duurzaamheid is niet alleen groen. Het heeft alle kleuren van de regenboog! Geel van de zon, blauw van het water, rood van de natuurlijke warmtebronnen, groen van de natuur, etc. Het gaat om hoe je de beschikbare elementen van onze kwetsbare aarde met zijn vele bewoners en gevarieerde economieën benut. Je moet in de breedte denken. Het is eigenlijk een 'way of life'.
Juist die kleurrijkheid van duurzaamheid biedt ongelooflijk veel kansen.Laat je op de Dag van de Duurzaamheid inspireren."

Jeroen de Haas - Voorzitter Raad van Bestuur Eneco

"Eneco kiest ervoor om 'maximaal in te zetten op duurzaamheid'. Het gaat om veel meer dan alleen investeren in windparken en zuinige centrales. We beginnen bij de gebruiker. Daar is heel veel te halen: isoleren van huizen, nieuwe ketels, verwarming door warmtepompen, aansluiten op het warmtenet."

Willem Vermeend - Directeur TSS Cross Media Group

"Ondernemers zijn cruciaal als we willen versnellen en de duurzame economie snel dichterbij willen brengen. Een deel van die koploper ondernemers laat zich zien op 10-10 en verdienen steun van overheid en consumenten."

Henry Meijdam - Directeur CURNET

"Duurzaamheid: van luxe tot zuurstof voor de toekomst."

Maurits Groen - MGMC

"We weten het en we kunnen het. We weten waar we aan toe zijn: zonder acute en drastische actie loopt de klimaatverandering onontkoombaar en katastrofaal uit de hand. En we kunnen besluiten alle kennis en middelen die we inmiddels hebben ontwikkeld in te zetten om dat te voorkomen en om een duurzaam leefbare en rechtvaardige wereld te scheppen. Gaan we dat doen? Het antwoord op die vraag begint ook bij jou. Kijk vandaag in je spiegel. Wat wil je tegen je kinderen kunnen zeggen -vandaag, en over tien, twintig, dertig jaar?"

Anne-Marie Rakhorst - Directeur Search

"Initiatieven als de Dag van de Duurzaamheid laten zien hoe Nederland zijn expertise en innovatief vermogen kan combineren met daadkracht. Dit is een gouden combinatie die we moeten koesteren. Laten we van duurzaamheid hét exportproduct van Nederland maken. Zo leidt duurzaamheid tot winst. Meervoudige winst zelfs: voor mens, milieu en economie. "

Marjan Minnesma - Directeur Urgenda

"We weten wat er moet gebeuren. Laten we samen aan de slag gaan en andere meesleuren in ons onstuitbaar enthousiasme."

Beau van Erven Dorens

"De Dag van de Duurzaamheid is een goed initiatief en het is belangrijk dat duurzaamheid ook rendabel is."

Max Christern - Hoofdredacteur tijdschrift Ode

"Om duurzaamheid van veel woorden naar nog veel meer daden te helpen, is verbinden cruciaal. De Dag van de Duurzaamheid doet dat en brengt mensen en ideeën samen, die door ze te verbinden sterker worden. Daarom een ode aan de Urgenda, de initiatoren van deze duurzaamste dag van het jaar. En op naar veel inspirerende, duurzame projecten zodat we in de toekomst geen dag als deze meer nodig hebben omdat alle dagen van het jaar dan duurzaam zijn."

Leendert Bikker - Bransoncompany

"Wees niet bang de wereld beter achter te laten dan je haar aantrof."

Roger Cox - Planet Prosperity Foundation en advocaat te Maastricht

"De onduurzaamheid van vandaag raakt ons allemaal. De duurzame samenleving van morgen zullen we daarom samen moeten bouwen. De discussie over wie het voortouw moet nemen en wat de rolverdeling tussen overheid, markt en burger is, kan eenvoudig beslecht worden met het volgende mantra: duurzaamheid vraagt om een kaderstellende overheid, een creatieve markt en een verlangende burger. Zeg het voort."

Coen van Oostrom - Directeur OVG Project Ontwikkeling

"Never waste a good crisis! Er ligt een unieke kans om onze economie op een groene manier op te bouwen. Pak die kans en start op 10-10!"

Natasja van den Berg - Praktisch idealist, publicist

"Ik ben er heilig van overtuigd dat we op weg zijn naar fossiele brandstof vrije samenleving, een transitie die zijn weerga niet kent. Fantastisch om te zien hoeveel mensen meedoen aan de zoektocht naar hoe die samenleving eruit gaat zien en inspirerende voorbeelden tonen.
Mooi om deel te zijn van deze beweging vol praktisch idealisten!"

Voeg jouw activiteit toe!